Bureau Van Asperen - Over Ons

    Wie zijn we?
    Wat doen we?
    Hoe doen we dat?
    Waarom Van Asperen inschakelen?  

Wie zijn we?
Gert-Jan van Asperen (1964) kent de (installatie)techniek van binnen en buiten. Hij begon zijn loopbaan als elektrotechnisch tekenaar en werkte daarna bij diverse installatiebureaus als service monteur, calculator, werkvoorbereider en projectleider. In 2003 vond hij zichzelf deskundig genoeg om zijn eigen bureau te beginnen: Van Asperen technisch projectbureau.

Wat doen we?
Van Asperen technisch projectbureau is specialist op het gebied van:
   - Elektrotechnische installaties
   - Werktuigbouwkundige installaties
   - Wet- en regelgeving
   - Overige installaties/werkzaamheden

Hoe doen we dat?
- In het eerste gesprek komen uw eisen en wensen aan de orde;
- op basis daarvan stellen we een zogenaamd programma van eisen op;
- we bespreken het programma van eisen en maken een voorlopig ontwerp en een eerste inschatting van de kosten;
- naar aanleiding van deze kostenraming wordt het programma van eisen, indien nodig, aangepast;
- we maken het definitieve ontwerp (bestek), de kostprijscalculatie en een planning;
- we gaan (samen) op zoek naar geschikte installateurs en laten op basis van het bestek een aantal offertes uitbrengen;
- tijdens de installatiewerkzaamheden bewaken we de voortgang en de kwaliteit;
- na afronding van de installatiewerkzaamheden voeren we de opleveringskeuring uit. Ook nazorg hoort erbij.

Waarom Van Asperen inschakelen?
Er wordt wel eens gedacht dat een technisch projectbureau een overbodige schakel is in het bouw-/installatieproces en onnodige kosten met zich meebrengt. Ten onrechte, zo leert de ervaring. De kosten gaan voor de baat uit. Enkele voorbeelden uit onze praktijk.

- Het bouwbesluit is geschreven om duidelijkheid te scheppen, maar menigeen zal beamen dat het er allemaal niet gemakkelijker op is geworden. Het bouwbesluit stelt veel organisaties voor vragen. ‘Moet ik een gebruiksvergunning aanvragen, welke brandmeldinstallatie moet ik hebben, moet een legionella beheersplan laten maken?’ Kortom: ‘Wat ben ik nu echt verplicht?’ Door steeds na te gaan aan welke regels de opdrachtgever zich in zijn specifieke situatie dient te houden, heeft Van Asperen technisch projectbureau al heel wat bedrijven veel tijd en geld bespaard.

- Bij een opleveringskeuring van een nieuwbouwproject bleek dat de capaciteit van de geplaatste radiatoren niet voldeed aan de regels van het bouwbesluit. De opdrachtgever, een instelling voor verstandelijk gehandicapten, probeert nu de installateur alsnog zover te krijgen om radiatoren met meer capaciteit te plaatsen. Intussen is men aangewezen op bijverwarming met elektrische kachels. Een dure oplossing waar de meterkast bovendien niet op berekend is. Het resultaat is dat de stoppen er regelmatig uit vliegen en de bewoners zowel in de kou als in het donker zitten. Dit probleem had voorkomen kunnen worden als Van Asperen technisch projectbureau vanaf het begin bij de nieuwbouwplannen was betrokken.

- Binnen een jaar na oplevering ontstonden er in de riolering van een nieuwbouwproject verstoppingen. De installateur verhielp de problemen wel steeds, maar dat kostte de opdrachtgever wel elke keer geld. Gert-Jan van Asperen nam een kijkje onder de grond en ontdekte dat de riolering niet goed bleek af te lopen en dat er op een aantal plekken knikken in de buizen zaten. De installateur moest de riolering opnieuw aanleggen en ook de gemaakte kosten voor het verhelpen van de verstoppingen terugbetalen. Heel fijn natuurlijk, maar deze overlast had kunnen worden voorkomen als Van Asperen technisch projectbureau vanaf het begin bij de nieuwbouwplannen was betrokken.

- Bij de opleveringskeuring van een nieuwbouwproject bleek in de keukens van nieuwe woningen niet voldoende afzuigcapaciteit te zijn ingepland. Het gevolg: ten behoeve van de afzuigkap moest er alsnog een pijp naar buiten worden gemaakt die duidelijk zichtbaar door de keuken loopt. Niet onoverkomelijk, maar het was vrij eenvoudig te voorkomen geweest als er vanaf het begin iemand had meegedacht en -gekeken.

 

 

 

Van Asperen
Technisch project bureau

Zandhorstlaan 180
7576 VG Oldenzaal

[T] +31 (0)541 53 84 36
[F] +31 (0)847 11 33 72
[M] +31 (0)6 14 34 72 28

[E] gjva@bureauvanasperen.nl
[W] www.bureauvanasperen.nl