Bureau Van Asperen - Referenties

2019       Afas Experience center in Leusden.

Vanuit Dijkoraad  word ik in gezet als QxA voor het Afas experience center in leusden, waar ik tot 2020 drie dagen in de week als opzichter installtietechniek aangesteld ben.

2019       Dijkoraad

Op 1 maart 2019 ga ik in dienst bij Dijkoraad advies bureau in Oldenzaal.

De advies werkzaamheden van Bureau van Asperen stoppen daarmee. Bureau van Asperen blijft wel bestaan voor advies op het gebied van zonnepanelen voor partiqulieren. 

De Ioniq heeft inmiddels 88.000 km gereden.

2018       BAM Energy Systems

Als projectleider elektrotechniek was ik verantwoordelijk voor het plaatsen van ongeveer 18.000 PV-panelen en 2500 Warmptepompen in nieuwbouw woningen door heel Nederland.

2017       Hyundai Ioniq

Na 5 jaar en bijna 90k km wordt de Nissan Leaf ingeruild voor een Hyundai Ioniq. Ook weer een FEV (Full Electric Vehicle) 

2016       Legionella Preventie

G-J. van Asperen volgt de cursus Legionellapreventie-adviseur bij de KIWA

2016       Autarkisch Paviljoen

Er komen in totaal 672 Exasun Black roof panelen van 75 Wp per stuk op het dak van het Paviljoen.

2015       Autarkisch Paviljoen

Bureau van Asperen krijgt de opdracht voor het ontwerp van de techniek in een Autarkisch paviljoen. Samen met de opdrachtgever en de Architect worden Exasun PV panelen had uitgezocht als “dakpannen”, het hele dak wordt bedekt met 50 kWp aan panelen. Met deze energie kan een luxe woning gemakkelijk van warmte, ventilatie en licht worden voorzien. Ook voor de sauna en het zwembad is er genoeg energie. Het Poolhouse wordt een Autarkisch paviljoen!Er wordt gekozen voor eilandbedrijf.

De opbrengst in de winter is veel lager dan in de zomer, daarom kiezen we voor opslag in de vorm van accu’s.  De panelen zorgen voor stroom voor de warmtepomp met horizontale bron, en het IQ-glas wat wordt toegepast als hoofd verwarming. Voor glas verwarming wordt gekozen omdat het Paviljoen rond om en van vloer tot dak is voorzien van glas.

Voor de ventilatie ontwerpt Bureau van Asperen een buizen systeem wat via de grond van onder in het Paviljoen wordt in gevoerd, hier brengt het AWAduct systeem uitkomst.

Door het toepassen van slimme sensoren worden alle systemen met elkaar verbonden tot één. Met als resultaat een comfortabel en gebruiksvriendelijk Paviljoen, wat is voorzien van alle luxe..

Energieneutraal, nul op de meter en Full Electric zijn van toepassing op dit Paviljoen dat betekend niet dat er geen gezellige gas haard geplaatst wordt.

2015       SDE+

Bureau van Asperen vraagt voor diverse klanten de SDE+ subsidie aan, allemaal voor het aanleggen van PV Installaties. 

2015        Basic Safety

2014        NEN3140 Inspecties

Ook dit jaar zijn diverse NEN3140 inspecties uitgevoerd, onder andere in een kantorenverzamelgebouw, en een Schilders bedrijf.

Een bijzondere inspectie was bij een kinderboerderij waar we tijdens en na de inspectie de technische dienst geholpen hebben de installatie weer veilig te maken.

 

2014        Inspectie woonhuis

Voor een nieuwgebouwd woonhuis wordt Bureau van Asperen gevraagd de installaties te inspecteren.

En dat was "net op tijd" de koud water leiding was bijvoorbeeld aan de vloerverwarming vast gemaakt, wat we nog voor het storten van de vloer hebben kunnen zien. Een week later en er was geen koud water uit de koudwater kraan gekomen. 

Er werden op veel plekken "pur-kunstwerken" gevonden. Reden genoeg om een luchtdichtheids proef te laten uitvoeren.

De maximale lucht dichtheid werd met 400% overschreden. Voor de nieuwe eigenaar een aanzienlijke verhoging van de jaarlijkse energie kosten.    

 

2014        PV- Installaties (>15kWp)

Als expert zonneenergie ingehuurd door een installateur zijn er in 2014 tientalle installatie ontwerpen gemaakt voor grotere (>15kWp) installaties.

Na een bezoek aan de potenciële opdrachtgever maakt Bureau van Asperen een uitgebreid rapport over de mogelijkheden van het betreffende pand. Dit compleet met 3D tekening van de installatie op het pand, de kosten van de investering, de opbrengst en subsidie mogelijkheden. 

Bij deze Pv-Installaties worden de DC Spanning en Stroom zodanig hoog dat er in het ontwerp serieus rekening mee gehouden moet worden. Snel gemaakte verkeerde keuzes bij ontwerp en aanleg kunnen tot brandgevaarlijke situaties leiden,  

2014        PV- Installaties (<15kWp)

Ook voor partiquliere woningen maakt Bureau van Asperen, diverse ontwerpen. 

2014       IPB

Voor een fabriek in Almelo maakt Bureau van Asperen een Intergraal Plan Brandveiligheid.

Deze intergrale benadering voegt Technische, Organisatorische en Bouwkundige brandveiligheid samen in één plan. De verzekering van de eigenaar van de fabriek eiste een aanpassing van de "Brand" veiligheid. Het IPB is uitgevoerd na overleg met, en goedkeuring door, de verzekering.  

2012       Diverse Inspecties.

Inspectie van een Brandmeldinstallatie en Rookgasafvoerinstallatie in een parkeergarage in Apeldoorn.

Inspectie Machinefabriek in Oldenzaal volgens NEN3140

Inspectie Ventilatie in Hotel, n.a.v. geluidsklachten gasten. 

2012       Zwembad

Eind 2012 was de oplevering van het zwembad.Tijdens het ontwerp is de wens naar voren gekomen om het bad energievriendelijk aan te leggen. We kozen voor een warmtepomp met 8 verticale bronnen aangevuld met een zonneboilersysteem. Samen verwarmen ze het water wat wordt opgeslagen in een 1000 liter (meerlagen)vat. De luchtbehandeling en waterbehandeling zijn zeer geavanceerd, en volledig geautomatiseerd, zodat de gebruiker er geen omkijken naar heeft. Het zwembad merkt dat er gezwommen wordt en schakeld dan de waterzuivering in, ook als er een storing is of er moet onderhoud gedaan worden informeerd "het zwembad" de juiste personen. Het luxe zwembad is tot in de kleinste details volmaakt, zo zijn bijvoorbeeld wifi en gsm signalen overal bereikbaar, zelfs in de kelder onder het zwembad op 6 meter diep.  Na het aanleggen van de vijver op het dak van het zwembad is er niets meer te zijn dan het glazen dak. De rest van het zwembad is onder de tuin aangelegd.

De verlichting is specifiek ontworpen voor dit projekt. De zwemhal kan op verschillende maniern verlicht worden, er is zelfs een mogelijkheid voor verschilleden "Moods" zoals relax, fitness ed. Het zwembad kleurd dan mee in de kleuren van de hal.

2012       Nissan Leaf

In januari 2012, schaft Bureau van Asperen een volledig electrische Nissan Leaf aan. Elektrisch rijden heeft mijn interesse vanwegen mij Elektrotechnische opleiding.

Ook denk ik dat de toekomst elektrisch is, fossiele brandstoffen zullen deze eeuw steeds minder gebruikt worden.

Daarnaast maakt de overheid de keuze interessant, met de VAMIL en MIA regelingen, geen bijtelling en geen wegenbelasting worden de netto kosten voor mobiliteit steeds lager. ( Aanvulling; ik weet nu dat het energieverbruik per gereden km maar 2,4 cent gemiddeld is.).   

2011       Vervanging Brandmeldinstallatie
Locatie “De Citadel” heeft een nieuwe brandmeldinstallatie nodig, Bureau van Asperen legt contacten met verschillende partijen. We hebben overleg met de Brandweer, en nodigen installateurs uit voor een offerte, bureau van Asperen controleert de offertes, en geeft de opdracht. Tot aan de oplevering begeleid Bureau van Asperen de installateur.
Oplevering en certificeren gebeurt onder toezicht van Bureau van Asperen.

2011       Airco kantoorpand Oldenzaal
Na klachten over een veel te warme en benauwde werkplek werd bureau van Asperen gevraagd een plan te maken voor koeling.
Na het bespreken van het ontwerp en de goedkeuring voor het budget, is er binnen de planning en het budget een gezonde frisse werkplek gerealiseerd.
harmonische vervuiling

2011       Harmonische vervuiling Den Haag
Een theater in Den Haag had last van onverklaarbare storingen in licht en geluidsinstallaties.
Uit een voor onderzoek onder leiding van  Krimpens advies buro “Energique” bleek al snel dat het een “power quality” probleem was. Samen met een specialist werd de oorzaak opgespoord en een plan van aanpak gemaakt om de problemen op te lossen.    


nen 3140 inspecties
2011       NEN 3140 inspecties
In mei 2011 is de certificering weer voor drie jaar verlengd, d.m.v. het afleggen van een praktijk examen.
Naast een aantal metingen wordt de installatie onderworpen aan een visuele controle. In 2011 inspecteert Bureau van Asperen o.a. de panden van Foodconnect te Almelo en Esschert Design in Enschede.2011       realisatie privé zwembad
Eind 2010 wordt Bureau van Asperen uitgenodigd voor het ontwerpen van de technische installaties van een privé zwembad in Oldenzaal. Het Project bestaat uit een zwembadhal met sauna en technische ruimten welke “met de vijver op het dak” in de tuin bij een villa wordt gebouwd. Bureau van Asperen d.m.v. een prestatiebestek aan waar aan het zwembad en de techniek moet voldoen, van de drie installateurs die een prijs mochten maken werd er één geselecteerd en aan het bouwteam toegevoegd. De bouw start in september en zal in mei 2012 gereed zijn

2010       Top tien Loze meldingen
Een zorg instelling in Enschede met 24 appartementen gaf Bureau van Asperen de opdracht de brandmeldinstallatie te inspecteren. De locatie stond in de top tien van Locaties met valse meldingen. Na inspectie bleek dat de ventilatie onvoldoende was, daarop is de ventilatie aangepast. Ook hebben een “bewust wording campagne” gehouden. We hebben samen met de stichting een plan opgesteld waar door de bewoners zich bewuster gingen gedragen t.o.v. de brandmeldinstallatie. De locatie deed daarna voor het eerst in jaren aan de gestelde norm.

2010       Telefooncentrale Bronforel Hengelo
De nieuwe installatie van deze locatie gaf al sinds de oplevering problemen. Omdat de problemen door de leveranciers niet adequaat werden opgelost werd Bureau van Asperen gevraagd “het probleem bij de hoorns te pakken” en snel een oplossing te vinden.
De storing kwam naar voor in het gecertificeerd brandmeldsysteem. Er vond regelmatig een storingsmelding plaats naar de Alarmcentrale van de Brandweer.  De melding was ”er is geen verbinding met de telefoon”. In dit BMI systeem met “stilalarm” werd het contact met de dect toestellen bewaakt.
Uit onderzoek bleek uiteindelijk dat niet het brandmeldsysteem maar de telefooncentrale het probleem veroorzaakte.  Door doortastend optreden van Bureau van Asperen is de centrale voor de opdrachtgever kosteloos vervangen. Ook zijn een groot bedrag aan onterecht in rekening gebrachte service kosten gecrediteerd.

nen 3140 inspectie2010       NEN 3140 inspecties
In 2008 t/m 2010 voert Bureau van Asperen diverse NEN 3140 inspecties uit. Dit zijn veiligheids-inspecties van de elektrische installatie binnen woningen, of bedrijfspanden. G-J. van Asperen is sinds 2008 gecertificeerd inspecteur laagspanning.

2010       Training Bouwbesluit in de praktijk
In maart 2010 verzorgt Bureau van Asperen in samenwerking met Bouwforum een
incompagnie Training Bouwbesluit in de praktijk voor 20 cluster managers van AveleijnSDT.

2010       Aveleijn DAC de Potgieter
Na een veiligheidsinspectie stelt Bureau van Asperen in samenwerking met de gebruikers een plan op om de gebreken in de installaties te repareren. Daarnaast voorziet het plan in het opstellen van procedures  en regels die moeten voorkomen dat gebreken ontstaan.
Door inzet van Bureau van Asperen zijn gebreken elke waren ontstaan bij recente verbouwingen zonder kosten van de opdrachtgever verholpen.

Lavendel2009       Lavendel Haaksbergen
In februari 2009 startte Beter Wonen met de bouw van 21 appartementen aan de Lavendel in de wijk Hassinkbrink te Haaksbergen. 
De appartementen hebben 1 of 2 slaapkamers. Er is een lift, een eigen parkeerterrein en een binnentuin. Het hele gebouw wordt door Aveleijn/SDT gehuurd.
Door de bekendheid met zowel de zorg als de bouw kan van Asperen de vragen , eisen en wensen naar beide partijen helder weergeven. 
Regelmatig worden bouwvergaderingen bezocht en is er toezicht op de uitvoering, ook heeft van Asperen de oplevering gerapporteerd. Van Asperen coördineert diverse zaken die “buiten de opdracht van de aannemer vallen”zoals bijvoorbeeld het aanvragen en beoordelen van  offertes voor het Legionella beheersplan en de risico-inventarisatie.

2009       Legionella WBO Oldenzaal
Bureau van Asperen krijgt van WBO Oldenzaal opdracht voor het coördineren van de werkzaamheden rond de Legionella preventie van de locaties die daartoe wettelijk verplicht zijn. De betreffende locaties worden gehuurd door stichtingen als “De Eik” en “J.P. van de Bent stichting” 

2009       Molenstraat Oldenzaal
Voor de locatie “de Citadel” wordt in de Molenstraat in Oldenzaal een appartementencomplex gebouwd met 12 appartementen. Tijdens de bouw is van Asperen het aanspreek persoon voor Aveleijn naar de bouwer en anders om. Door de bekendheid met zowel de zorg als de bouw kan van Asperen de vragen , eisen en wensen naar beide partijen helder weergeven. 
Regelmatig worden bouwvergaderingen bezocht en is er toezicht op de uitvoering, ook heeft van Asperen de oplevering gerapporteerd. Van Asperen coördineert diverse zaken die “buiten de opdracht van de aannemer vallen”zoals bijvoorbeeld het aanvragen van de aansluiting op het RAC van de brandmeldinstallatie. 

Rohaan2008       De Oliphant      
In Goor heeft de Goorse Volkswoning ( nu Viverion) het gezondheidsgebouw de Oliphant in beheer. Bureau van Asperen krijgt van deze woningbouw vereniging de opdracht om de klachten wat betreft droge lucht te onderzoeken.

2008       NAM Locatie
Bureau van Asperen is al sinds de eerste ideeën betrokken bij de nieuwe huisvesting voor de bewoners van de De Hunenborgh in Oldenzaal. Er wordt op de voormalige NAM locatie een nieuwe voorziening gebouwd waarin 19 Cliënten van Aveleijn kunnen gaan wonen.
Tijdens de bouw is van Asperen het aanspreek persoon voor Aveleijn naar de bouwer en anders om. Door de bekendheid met zowel de zorg als de bouw kan van Asperen de vragen , eisen en wensen naar beide partijen helder weergeven. 

Rohaan2007       Markelo Appartementencomplex
In opdracht van Fluttert beheer b.v. bouwt bouwbedrijf AOG b.v. de door Arcom Goorhuis ontworpen appartementen. AveleijnSDT zal de 26 appartementen gaan huren, en vraagt bureau van Asperen de oplevering te doen.

2005/2006       Den Haag Uitbreiding Filmhuis met zesde Filmzaal, Foyer en kantoren 
www.filmhuisdenhaag.nl
Na de goede samenwerking van 3 jaar eerder werd Energique weer gevraagd de verbouwing/uitbreiding te ontwerpen en te begeleiden. Van Asperen heeft zich ingezet op het gebied van de Elektrotechnische Installaties, zoals verlichting, krachtstroom, brandmelding, inbraak detectie en communicatie. De Werktuigbouwkundige installaties werden gecoördineerd door collega F. Bloemendaal.

2002/2003       Den Haag Uitbreiding Filmhuis met vijfde Filmzaal en Foyer Werkzaamheden: voorbereid verbouwing, controle en eind oplevering.
Filmhuis Den Haag Door het opzetten van een programma van eisen met een daarbij behorend Budget werd de haalbaarheid van de verbouwing getoetst.
Na goedkeuring van de opdrachtgever is er een bestek geschreven en een calculatie gemaakt. Na het aanwijzen van de installateurs is er een bouwteam gevormd. Tijdens de bouw hebben we de werkzaamheden getoetst aan het bestek, en meer en minderwerk opgaven gecontroleerd en geaccordeerd voor de opdrachtgever. Na het gereedkomen van de verbouwing is een opleveringsinspectie gehouden. Het hele project werd binnen de planning en naar tevredenheid van het Filmhuis opgeleverd.
Tijdens dit project was ik werkzaam bij AdviesBuro Energique.

2001        Dordrecht Nieuwbouw Dalton lyceum
Dalton Lyceum DordrechtDoor het opzetten van een programma van eisen met een daarbij behorend Budget werd de haalbaarheid van de nieuwbouw getoetst.
Na goedkeuring van de opdrachtgever is er een bestek geschreven en een calculatie gemaakt. Tijdens de bouw hebben we de werkzaamheden getoetst aan het bestek, en meer en minderwerk opgaven gecontroleerd en geaccordeerd voor de opdrachtgever. Na het gereedkomen van de verbouwing is een opleveringsinspectie gehouden. Het hele project werd binnen de planning en naar tevredenheid van alle partijen opgeleverd.
Tijdens dit project was ik werkzaam bij AdviesBuro Energique en was verantwoordelijk voor de E-installaties.

2000/2001       Popcentrum Noordendijk Dordrecht
popcentrum DordrechtDe kelder van de leegstaande energiecentrale te Dordrecht leek de muziekschool een goede locatie voor het realiseren van een dependance voor de muziekschool, afdeling moderne muziek. De kelder bestond uit een grote ruimte met hele dikke betonnen en stenen muren en kolommen. Daartussen werd een aantal naast elkaar gelegen oefenruimten geprojecteerd.
Tijdens dit project was ik werkzaam bij AdviesBuro Energique en was verantwoordelijk voor de E-installaties.

roc brandweer Dordrecht
2000    ROC brandweer Dordrecht

Tijdens mijn eerste jaar als “aankomend Adviseur” heb ik mee gewerkt aan het ontwerp en budgettering van de nieuwbouw van de calamiteiten ruimte van de Brandweer.
Tijdens dit project was ik werkzaam bij AdviesBuro Energique en heb me bezig gehouden met de E-installaties.

 

 

 

 

Van Asperen
Technisch project bureau

Zandhorstlaan 180
7576 VG Oldenzaal

[T] +31 (0)541 53 84 36
[F] +31 (0)847 11 33 72
[M] +31 (0)6 14 34 72 28

[E] gjva@bureauvanasperen.nl
[W] www.bureauvanasperen.nl